Bezpieczeństwo

Czy dane, które wprowadzam do programu, w tym dane osobowe i karty pacjentów, są bezpieczne?
Dołożyliśmy wszelkich starań, by uczynić aplikację bezpieczną. Stosujemy jednocześnie kilka form zabezpieczeń, dzięki czemu nasz program spełnia wszelkie standardy w dziedzinie zabezpieczeń. Ponadto wykonujemy cykliczne kopie zapasowe baz danych w równych odstępach czasu. Przy użytkowaniu programu wykorzystywane jest bezpieczne połączenie szyfrowane, które uniemożliwia podejrzenie danych przesyłanych pomiędzy naszym serwerem a Twoim komputerem. Wszystkie dane, do których mają dostęp pracownicy przy wykonywaniu swoich obowiązków są objęte gwarantowaną przez nas tajemnicą.
Czy w przypadku rezygnacji z programu istnieje możliwość eksportu wprowadzonych przeze mnie danych?
Tak, możemy wyeksportować dane do wielu popularnych formatów, takich jak sql, xls, csv, xml. Usługa jest odpłatna a cena jest zróżnicowana w zależności od konkretnego przypadku i zapotrzebowań Klienta.

Funkcjonalności

Czy program drukuje gotowe recepty czy nadrukowuje na blankietach?
Program drukuje gotowe recepty. Jedyne, czego potrzeba, to wprowadzenie puli numerów recept do programu oraz posiadanie kartek w odpowiednim formacie. Program jest przystosowany do druku na kartkach powstałych z przecięcia kartki A4 leżącej poziomo na trzy równe części.
Czy program posiada zintegrowaną bazę leków, lub czy jest możliwość ich ręcznego wprowadzenia?
Niestety, na chwilę obecną program nie posiada zintegrowanej bazy leków. Niemniej jednak możliwe jest ich ręczne wprowadzanie w bardzo intuicyjny sposób, dzięki czemu ich ponowne wypisanie będzie się ograniczało do dwóch kliknięć myszą.
Czy drukowane przez program dokumenty (skierowania, zaświadczenia, dokumentacja medyczna) można sformatować na format AX?
Tak, drukowane dokumenty można formatować na dowolny format, a szczegółowe instrukcje znajdują się w ustawieniach programu.
Czy z programu może korzystać kilka osób jednocześnie?
Tak, program może obsługiwać nieograniczona liczba osób, przy czym możliwy jest ich podział na dwie grupy - lekarzy oraz pracowników rejestracji. Ostatnia grupa widzi jedynie te elementy programu, które są niezbędne do wykonywania swojej pracy.
Zadaj pytanie!