Zamów dostęp do aplikacji


Przed kontynuacją prosimy o zapoznanie się z regulaminem usługi.
Rozumiem i akceptuję regulamin

Korzystanie z programu jest darmowe przez 14 dni. Po upływie okresu testowego pierwszego dnia kolejnego miesiąca automatycznie wystawiana jest faktura VAT na przedłużenie usług z wyrównaniem za pozostałe dni poprzedniego miesiąca po upływie czternastodniowego okresu testowego w wysokości 1/30 podstawowej stawki za każdy dzień (o ile wcześniej nie zostanie złożona rezygnacja).

1)Nazwa konta jednoznacznie identyfikująca klienta w systemie. W większości przypadków nazwa, lub skrócona nazwa gabinetu. Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji pod adresem https://digyn.pl/[nazwa_konta] oraz jest to nazwa (login) głównego użytkownika aplikacji. Dozwolone wyłącznie litery, cyfry, myślnik i podkreślnik, minimum 4 znaki.