Funkcjonalność aplikacji

Kalendarz wizyt

Kalendarz wizyt z intuicyjną obsługą

 • niezależne grafiki pracy dla każdego specjalisty z osobna
 • interaktywny plan dnia wykorzystujący wcześniej przygotowane szablony godzinowe
 • ułatwienie wyboru terminu poprzez eliminację tych już zarezerwowanych
 • automatyczne przypominanie pacjentkom o wizycie poprzez e-mail
Baza danych pacjentek

Baza danych pacjentek

 • wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie pacjentki po dowolnych danych teleadresowych, jak i również po numerze statystycznym choroby
 • rozbudowany edytor danych pacjentki umożliwiający zapisywanie bardzo wielu istotnych informacji
Generowanie i wydruk recept

Generator recept

 • niezwykle intuicyjny interfejs prezentujący gotową receptę
 • automatyczne wypełnianie wszelkich możliwych pól
 • wystawienie recepty sprowadza się do wypisania leków
 • brak bazy leków, jednak po każdorazowym wypisaniu nowego leku jego ponowne wprowadzenie ogranicza się do dwóch kliknięć myszą
 • wydruk gotowych recept na czystych blankietach po wprowadzeniu puli numerów
 • możliwość szybkiego powtórzenia recepty na podstawie wypisanych wcześniej
Generowanie i wydruk recept

Kartoteka pacjentki

 • podział na zakładki w kolejności odpowiadającej przebiegowi typowej wizyty
 • bardzo intuicyjna obsługa
 • autozapis danych zabezpieczający przed utratą danych
 • możliwość wykorzystywania wcześniej wprowadzonych danych do tworzenia nowych wpisów
 • możliwość tworzenia własnych szablonów dla wszelkich pól opisowych